Algemene informatie
Registreer

Contributie 2016

  • De kortingsregeling: Wanneer van één gezin drie of meer personen zonder eigen inkomen lid van de vereniging zijn, wordt aan het derde en elk volgend lid korting op de basiscontributie verleend van € 2,25.

 

 

Missie & Visie

MISSIE
AMDG is een Christelijk Kamper Harmonie-/Tamboer- en Majorettekorps, waar ontspanning en plezier voorop staan om onderscheidend succesvol te kunnen zijn. Door een grote diversiteit qua repertoire wil AMDG op (het) hoog(st haalbare) muzikaal en dansaal niveau optreden voor een breed publiek. Door actief samenwerking binnen en buiten de vereniging aan te gaan, wil AMDG goede en aansprekende concerten en aansprekende muzikale bijdragen weten te leveren.


VISIE
• AMDG wil een Christelijke vereniging zijn waar leden zich thuis voelen, ongeacht hun afkomst en/of identiteit, en gestimuleerd weten om zich muzikaal en dansaal te ontplooien;
• AMDG wil haar leden het gehele jaar door optredens, evenementen, concoursen en activiteiten aanbieden, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar interessante uitdagingen;
• AMDG wil dat haar volwassen leden zich actief opstellen ten opzichte van het ‘wel en wee’ van haar jeugdafdelingen;
• AMDG wil dat haar leden en hun netwerk van familie, vrienden en sympathisanten zich verbonden voelen met de vereniging en dat de betrokkenheid groot is zodat zij een actieve bijdrage aan de vereniging willen leveren om zo bijvoorbeeld de commissies te versterken en aan activiteiten deel te nemen;
• De commissies van AMDG kennen een grote mate van zelfstandigheid. Hierbij horen bijvoorbeeld afgesproken bevoegdheden en budgetten om de taken uit te kunnen voeren én de eigen creativiteit maximaal in te zetten voor de vereniging. In het bestuur heeft elke commissie een vast aanspreekpersoon die ook het contact onderhoudt tussen het bestuur;
• Het bestuur communiceert duidelijk en tijdig door middel van de website, periodieke nieuwsbrieven, (social) media en mondeling;
• De taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van bestuur, instructie en commissies zijn duidelijk beschreven. De communicatielijnen binnen de vereniging zijn kort, helder en transparant;
• Bestuur en commissies zorgen voor de nodige continuïteit, professionaliteit en voor het faciliteren van onder andere: instrumenten, uniformen, muziekstukken, instructie, opleidingsmogelijkheden, evenementen, huisvestingen wedstrijden;
• AMDG wil een vereniging zijn, die aantrekkelijk is voor bestaande en nieuwe (jeugd)leden;
• De activiteiten die AMDG uitvoert zijn goed voorbereid en goed georganiseerd. Plezier in muziek maken en dansen, gezelligheid, humor en groepsgevoel staan voorop. AMDG is een vereniging waar we ‘met elkaar en voor elkaar’ zijn.