Algemene informatie

Contributie 2016

  • De kortingsregeling: Wanneer van één gezin drie of meer personen zonder eigen inkomen lid van de vereniging zijn, wordt aan het derde en elk volgend lid korting op de basiscontributie verleend van € 2,25.