Geschiedenis

Stukje geschiedenis

De beginjaren van A.M.D.G. waren sober. Er was een beginkapitaal, mede dankzij uitgever J.H.Kok. Uniformen waren er nog niet. Instrumenten wel en de contributie bedroeg in 1935 wekelijks twintig cent. Later kreeg men wel stoere petten die via de Nederlandse Spoorwegen voor een prikkie "op de kop" waren getikt. Eerste dirigent was Gerrit Londo, die maar liefst een kwart eeuw de dirigeerstok zwaaide. In de zestiger jaren van de vorige eeuw zat A.M.D.G. in een lelijke dip en er werd zelfs overwogen om de vereniging maar op te heffen of verder te gaan als een soort kamerorkestje voor bruiloften, kerkdiensten en partijen. De meeste leden zagen de komst van de televisie als de grootste boosdoener. Nieuwe impulsen (jeugdorkest, majorettes) deden het negatieve tij gelukkig net op tijd keren. De successen kwamen als vanzelf en werkten uitermate genezend en motiverend.

Inlogformulier