Geschiedenis
Registreer

Chr. Harmonie AMDG Kampen doet 90 jaar in muziek

Op 4 juni 2003 bestond A.M.D.G. tachtig jaar. In dat jubileumjaar timmerde A.M.D.G. volop aan de weg met een geweldige braderie en het Besson Groot Koper Festival met deelnemers uit heel Nederland en een aantal virtuoze muzikanten van de Koninklijke Marinierskapel. Als spetterende afsluiting werd er ’s avonds in goede harmonie met ruim 100 bassisten een geweldig concert gegeven. In september pakte A.M.D.G. als een spetterende afsluiting van het jubileum nog maar eens groots uit met een heuse Night of the Proms. Op de Nieuwe Markt in Kampen genoten ruim 2000 toeschouwers van een geweldig spektakel, geheel door de leden van A.M.D.G. zelf georganiseerd. Van dit muzikale gebeuren verscheen zelfs een DVD-uitgave en de bevolking was andermaal onder de indruk.

Je zou namelijk kunnen zeggen, dat men in Kampen zo langzamerhand dankzij A.M.D.G. wel een beetje gewend is geraakt aan bijzondere manifestaties op muzikaal gebied. Zo was er in 1983 op Koninginnedag een feestconcert in de Bovenkerk met het Chr. Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden. Tien jaar later werd er in de inmiddels afgebrande sporthal de Reeve een galaconcert gegeven met alle Kamper korpsen en in 1998 was het ook al groot feest omdat er in Kampen driekwart eeuw geleden een christelijke muziekvereniging was opgericht onder de naam Ad Majorem Dei Gloriam. Met deze Latijnse zinspreuk “tot groter eer van God” wil(de) men de diepe betekenis duidelijk maken van het samen musiceren. Het jubileum werd in de zeer muzikale stad aan de IJssel met al die prachtige korpsen (wat een weelde!) uitgebreid gevierd. Zo werd er onder meer in samenwerking met het mannenkoor “Stereo” uit Genemuiden een CD uitgebracht. Voorts hield de muziekvereniging op een zaterdag in mei een heuse marsmarathon van ruim 42 kilometer waarbij een enorm sponsorbedrag op de jubileumavond aan het bestuur kon worden overhandigd. Ook was er in het najaar een galaconcert met de pianovirtuoos Jan Vayne en enkele muzikanten van de Johan Willem Frisokapel.

Stukje geschiedenis

De beginjaren van A.M.D.G. waren sober. Er was een beginkapitaal, mede dankzij uitgever J.H.Kok. Uniformen waren er nog niet. Instrumenten wel en de contributie bedroeg in 1935 wekelijks twintig cent. Later kreeg men wel stoere petten die via de Nederlandse Spoorwegen voor een prikkie "op de kop" waren getikt. Eerste dirigent was Gerrit Londo, die maar liefst een kwart eeuw de dirigeerstok zwaaide. In de zestiger jaren van de vorige eeuw zat A.M.D.G. in een lelijke dip en er werd zelfs overwogen om de vereniging maar op te heffen of verder te gaan als een soort kamerorkestje voor bruiloften, kerkdiensten en partijen. De meeste leden zagen de komst van de televisie als de grootste boosdoener. Nieuwe impulsen (jeugdorkest, majorettes) deden het negatieve tij gelukkig net op tijd keren. De successen kwamen als vanzelf en werkten uitermate genezend en motiverend.

Internationaal

A.M.D.G. trad enkele malen op in het buitenland. In 1994 werd een concertreis gemaakt naar Pápa in Hongarije en een jaar later was men succesvol van de partij bij het Festival der Blasmusik ganz International in de Duitse stad Teterow. Jong A.M.D.G. was al een paar keer te gast in de Duitse partnerstad Soest.In 2005 keerde de hele vereniging terug is Soest voor de traditionele Bördetag. Een jaar later was de hele vereniging te gast in het duitse Hauzenberg. In 2010 werd wederom een bezoek gebracht aan de Hongaarse stad Pápa.

Een vereniging met karakter

A.M.D.G. bloeit als nooit tevoren. De vereniging bezit al ruim negentien jaar een eigen gebouw “de Opmaat”. Wekelijks is het hier een drukte van belang en er wordt heel wat geoefend. Daarnaast gonst het er voortdurend van allerlei gezellige nevenactiviteiten. Naast het harmonieorkest beschikt A.M.D.G. ook over een slagwerkgroep, majorettenpelotons en een aparte jeugdafdeling, Jong A.M.D.G., een ideale kweekvijver waaruit regelmatig jonge muzikale talenten doorstromen naar het A-orkest.

Inlogformulier